Hvordan prosesslede god evaluering?

Dersom man har formulert et tydelig formål, definert hva man ønsker å oppnå og hvordan man ser for seg å evaluere, er det enklere å evaluere både resultatet og prosessen. Hvis oppstartsmodellen ble benyttet innledningsvis, kan man ta frem denne og se på hvordan man ønsket å evaluere prosessen. Som prosessleder kan du velge å ta en styrkebasert tilnærming, ofte omtalt som valuering. Da undersøker man spesielt plussene, altså det som har fungert bra, og hvorfor dette fungerte bra.

     

    Prosessverktøy