Hvordan prosesslede god gjennomføring?

Nå skal selve arbeidsprosessen virkelig gå i gang og man tar i bruk de verktøyene man har valgt som best egnet for å nå hensikten. Det er viktig å gi tydelige rammer for prosessen når man skal i gang med gjennomføringen. Å velge verktøy som både handler om å jobbe individuelt, gruppevis og i plenum, er ofte både effektivt og hensiktsmessig. Ofte kan denne fasen handle om å åpne opp for nye ideer, hvor man deretter velger ut noen ideer man ønsker å gå videre med. Å jobbe med hvordan ideene kan realiseres og gjennomføres blir også viktig i denne fasen. Det kan være en fordel at prosessleder minner gruppen på formålet man ble enige om i oppstartsfasen slik at man har en felles ledestjerne.

 

     

    Prosessverktøy