Hvordan prosesslede god planlegging?

Når man har redet grunnen og blitt enige om formålet, kan man starte med planleggingen. Da er gjerne samarbeidsavtale underskrevet og forventningene blitt styrt mot en felles retning. Dersom man ikke brukte oppstartsfasen til å undersøke suksessfaktorer og gode erfaringer, er dette en god tid for å gjøre nettopp det.

I denne fasen velger prosessleder ut verktøy som handler om å skape gode og kreative ideer, og man kan gå fra å prosessplanlegge de store tankene til å jobbe med detaljene. Man velger videre ut hvilke ideer og verktøy man ønsker å ta i bruk i selve gjennomføringsfasen. Her kan en kjøreplan være til god hjelp.