Hvordan prosesslede god oppstart?

Det er det viktig å ta seg god tid i oppstartsfasen. Å bli kjent med hverandres styrker, være kreative og lære av gode erfaringer, resulterer ofte i bedre sluttprodukt. Dersom man går fort til å detaljplanlegge, kan man miste gode ideer og innspill. Det er også viktig å tenke igjennom hvem som skal involveres og hva man ønsker undersøke nærmere.

Å prosesslede en oppstart kan handle om å skape gode rammer, ha en forventningsavklaring, og skape trygge rammer slik at alle ønsker å delta, for deretter å åpne opp for kreative ideer før man konkluderer hensikten. Både mellom kompetansesentrene og i tjenestene vi er sammen med, kan det være en fordel å starte med å bli bedre kjent og undersøke gode historier og erfaringer.

Det viktigste spørsmålet å få besvart når man skal starte opp en prosess, er hvorfor. Når man har funnet svar på hvorfor – altså formålet eller hensikten – kan dette være en felles ledestjerne gjennom hele prosessen både for deltakerne og for prosesslederen. Å lage gode oppstartsspørsmål eller fokusspørsmål kan hjelpe til å finne veien mot hensikten.