Veikartet

Et veikart bør inneholde oversikt over hva som skal skje når, og hva som er hensikten med det man gjør. Beskriv gjøremålene over en tidslinje og marker møter og evalueringer underveis. Det er lurt å sette inn tidsfrister og beskrive de utfordringene som forventes å oppstå.

Et veikart kan være en kjøreplan, milepælsplan, handlingsplan eller prosjektplan. Det viktigste er at planen sikrer fremdrift, oppfølging, justeringer og tilpasninger underveis i arbeidet.

Veikartet er et godt verktøy for å skape deltagelse, engasjement og eierskap. Jo mere detaljert man planlegger, jo bedre kan man takle endringer underveis på en trygg og god måte.  

Se foreslåtte maler og eksempler.