Valg av evalueringsområder

I planleggingen av arbeidet vil aktuelle evalueringsområder vise seg. Ta utgangspunkt i det tjenesten ønsker seg av endring og beskriv dette som områder for evaluering av resultat.

Det anbefales å evaluere både resultatoppnåelse, arbeidsprosess og samarbeidet. 

Velg områder å evaluere:

  • Hvordan ønsker tjenesten å evaluere merverdi av dette arbeidet (resultat)?
  • Hvordan ønsker tjenesten å evaluere arbeidsprosessen slik at tjenesten kan hente ut gode erfaringer og lære?
  • Hvordan ønsker de å evaluere samarbeidet internt og samarbeidet med kompetansesentrene?

Evalueringsområder for resultatoppnåelse bør konkretiseres i planleggingsfasen ved bruk av prosessplanleggeren eller andre prosessverktøy i trinn1. For å involvere og forventningsstyre underveis, kan det være en god ide å gjennomføre en evaluering underveis ,en «fot i bakken» Dette skaper en fellesskapsfølelse, samt forankrer felles lærdom og utbytte av prosessen.

Bruk enkle og effektive prosessverktøy for å gjøre dette.