Valg av arbeidsform og implementeringstrategi

Ta utgangspunkt i gjøremålene og velg arbeidsform som egner seg for akkurat denne tjenesten. Gjør en analyse for å identifisere gode implementeringsstrategier for denne tjenesten.

Ved å se på styrker og ressurser i tjenesten vil utfordringer tydeliggjøres og evnen til implementering av arbeidet komme frem.  

Bruk virksomme prosessverktøy for å identifisere dette. Gode prosessverktøy som gjør at de berørte kan bidra er et godt utgangspunkt for å skape begeistring og utløse fellesskapets potensiale.