Sjekkliste

 • Veikartet (planen) er satt opp
 • Ønsket arbeidsform er valgt og begrunnet
 • Valgt virksomme prosessverktøy
 • Valgt evaluerings områder (resultat, prosess og samarbeid)

Når flere kompetansesentre samarbeider:

 • Utformet samarbeidsavtale mellom kompetansesentrene 
 • Begrunnet merverdien av samarbeidet
 • Avklart rolle- og ansvarsfordeling
 • Beskrevet oppfølging og evaluering av samarbeidet

Prosessverktøy

 • Bla bla

Maler og eksempler

 • Bla bla

Andre verktøy

 • Her kommer linker.