Sjekkliste

  • Veikartet (planen) er satt opp
  • Ønsket arbeidsform er valgt og begrunnet
  • Valgt virksomme prosessverktøy
  • Valgt evaluerings områder (resultat, prosess og samarbeid)

Når flere kompetansesentre samarbeider:

  • Utformet samarbeidsavtale mellom kompetansesentrene 
  • Begrunnet merverdien av samarbeidet
  • Avklart rolle- og ansvarsfordeling
  • Beskrevet oppfølging og evaluering av samarbeidet