Konkretiser gjøremålene

Beskriv hva som skal gjøres og begrunn de gjøremål som er valgt. Beskriv hvordan arbeidet skal gjennomføres og valg av verktøy.

Konkretiser følgende områder:

  • De ulike gjøremålene (hva).
  • Rolle- og ansvarsfordeling.
  • Hvem skal gjøre hva og når.
  • Ressurser og kompetansebehov.

For tjenesten, deltagerne og for deg som prosessleder vil en god kjøreplan være et nyttig verktøy for å gi struktur og oversikt. En slik plan gir forventnings-avklaring og sikrer forberedelse og mental gjennomgang av det som skal inngå i arbeidsprosessen.

Se foreslåtte verktøy