Trinn 2: Planlegging

Nå kan konkrete planer for arbeidet utvikles.

  1. Beskriv de ulike gjøremålene og når skal de gjøres.
  2. Fordel roller og ansvar mellom tjenesten og kompetansesentrene.
  3. Vurder ressurs- og kompetansebehov herunder økonomi, kompetanse, tid ol.
  4. Velg arbeidsform og verktøy til bruk i gjennomføringen av arbeidet.
  5. Skisser evalueringsområder – resultatoppnåelse, arbeidsprosess og samarbeid i tjenestene og sammen med kompetansesentrene. Les mer om prosessledelse her.

    Se gjøremål under: