Sjekkliste

 

  • Tilstrekkelig avklaring med tjenesten er gjort
  • Underskrevet Avtale
  • Godt forankret sammen med tjenesten
  • Hensikten med arbeidet -Ønsket resultat–  Innhold og Arbeidsform er avklart
  • Hensikten med arbeidet gir mening for deltagerne