Samarbeid mellom kompetansesentrene

I tjenestestøtte oppdrag hvor flere kompetansesentre skal delta med sine kompetanseområder etableres en samarbeidsavtale. Se forslag til mal.

Formålet med en slik avtale er at tjenestene skal oppleve oss koordinerte og samordnet. Når vi samarbeider skaper vi noe ekstraordinært sammen med tjenestene.

Samarbeidsverdiene i Samarbeid Sør er: 

  • Vi oppleves samlet og koordinert.
  • Vi ser styrken hos hverandre og liker forskjelligheten.
  • Vi løser oppgavene sammen og opplever forpliktelsen.
  • Vi viser vår samlede faglighet.
  • Vi gir hverandre tillit.
  • Vi evaluerer samarbeidet underveis og vi samler de gode erfaringene.

Når vi utarbeider en samarbeidsavtale mellom sentrene må prosessleder ta ansvar for å tilrettelegge for de ulike innspillene fra kompetansesentrene. Prosessleder kan ta i bruk ulike deltakende og kreative prosessverktøy som ivaretar sentrenes og fellesskapets verdier og ønsker for samarbeidet. 

Beskriv og begrunn samarbeidet, og sett opp en samarbeidsavtale i henhold til mal.