Formulering av avtalen

Når oppdraget er klargjort og konkretisert, formuleres en avtale med tjenesten.

Avtalen beskriver hensikten med arbeidet, ønsket resultat, deltagere, rolle- og ansvarsfordeling, økonomi, evaluering og varighet. Dersom flere kompetansesentre eller andre samarbeidspartnere er involvert, beskrives samarbeidet.

Som prosessleder kan du understøtte og mobilisere deltakelse og eierskap til det tjenesten har som felles mål.

Se ellers foreslåtte maler og eksempler.