Forankring for forandring

En felles forståelse av hensikten med arbeidet og hvilket resultat en ønsker å oppnå bør gi mening for alle deltagerne i arbeidet.  

Forankringsarbeid gjøres i et samarbeid mellom ledere, medarbeidere, sentrale ressurspersoner, brukere eller andre interessenter som deltar. Aktiv og bevisst involvering og mobilisering av deltagerne gjør at de får eierskap til hensikten med arbeidet og ønsket resultat. 

Som prosessleder tilrettelegger du ved å ta i bruk ulike deltakende verktøy som kan utløse fellesskapets potensiale. Jo bedre dette er forankret i alle ledd, jo mer sannsynlig er det å oppnå ønsket forandring. 

Se gode prosessverktøy til bruk for forankring og mobilisering.