Trinn 1: Oppstart

Ved oppstart er avklaringer sammen med tjenesten nødvendig for å klargjøre hva hensikten med arbeidet er, hvilket resultat tjenesten ønsker seg, hva som konkret må gjøres, hvordan arbeidet kan gjennomføres og ikke minst hvordan tjenesten vil evaluere arbeidet. Gjennom denne avklaringen vil behovet for kompetansestøtte fremkomme. I tillegg vil tjenesten identifisere de riktige deltagerne og sikre lederforankring, samt beskrive rammebetingelser og varighet på arbeidet. 

En god oppstart handler om å gjøre forventningsavklaringer og skape trygge rammer slik at alle involverte får eierskap til arbeidet. Å bli kjent med hverandres styrker, være kreative og lære av gode erfaringer, resulterer ofte i bedre sluttprodukt. Les mer om prosessledelse her.

Se gjøremål under: