Veikartet viser vei

Et helhetlig plan gir rammer og god struktur for arbeidet. Det beskriver fremdrift, rolle- og ansvarsfordeling, samt angir tidspunkt for status og oppfølging. 

Veikartet angir tid for evaluering underveis og sikrer justeringer slik at arbeidet beveger seg mot ønsket resultat og i tråd med valgt arbeidsform.

Evnen til å bevege, mobilisere og skape mening er elementer i prosessarbeid som påvirker interesse, læring, samhandling og resultatoppnåelse. Som prosessleder er det behov for å improvisere og justere underveis når det oppstår noe uforutsett. Da kan et veikart eller en kjøreplan være et godt felles verktøy man justerer utfra.

Se gode prosessverktøy