Sjekkliste

Har bestemt møter for arbeidsprosessen som sikrer realisering av aktivitetene, fremdriften, lederforankring, status og oppfølging samt, underveis evaluering

 

  • Lederforankring underveis
  • realisering av aktiviteter og fremdrift
  • Struktur for underveis evaluering
  • Struktur for oppfølging av utfordringer («knekke nøttene)