Møter underveis

Vurder og bestem de riktige møtene, med de riktige deltagerne, som vil gi merverdi til arbeidet. 

Vurder hvilke møter som er riktige i akkurat dette arbeidet. 

  • Velg møter som sikrer gode rammer, samt gir god struktur for gjennomføring og fremdrift i arbeidet (veikartet).
  • Velg møter som sikrer god kvalitet, evaluering underveis og oppfølging av utfordringsområder (nøttene).
  • Velg møter som sikrer tilstrekkelig samhandling mellom deltagerne, ledelsen og de som blir berørt av arbeidet.

Som prosessleder er det ditt ansvar å tilrettelegge god møtestruktur hvor deltakerne opplever at dere er på en konstruktiv og riktig vei mot målet. Dersom du evner å legge trygge og gode rammer for møtene, vil en oppnå større deltakelse fra de involverte, og dermed få bedre resultater.

Se foreslåtte verktøy.