Status og oppfølging

Jevnlige møter for å følge med på status i arbeidet, samt vurdere hvilke utfordringer arbeidet har, er avgjørende for å oppnå ønsket resultat og holde fremdriftsplanen i arbeidet.

Hvis utfordringene løses vil dette styrke kvaliteten på arbeidet og øke sannsynligheten for at tjenesten oppnår de resultatene de ønsker for arbeidet.

Som prosessleder er det viktig å involvere deltakerne slik at du kan justere forventningene underveis. Ved bruk av styrkebaserte prosessverktøy vil en kunne fokusere på det som fungerer godt i organisasjonen eller i arbeidet. Det vil gjøre at deltakerne mobiliserer og kjenner på optimisme og kraft i gjennomføringen.

Se ellers foreslåtte verktøy .