Trinn 3: Gjennomføring

Når arbeidet er solid forankret i tjenesten og godt planlagt, kan arbeidet realiseres. Et helhetlig veikart (plan) legger gode rammer for arbeidet og sikrer fremdrift, samt oppfølging og evaluering underveis. Evnen til å mobilisere og involvere deltagerne i gjennomføringen er avgjørende for resultatet. Les mer om prosessledelse her.

“God ledelse handler om å heie på det positive, selv når det går galt»
– Fagleder i RVTS Sør, Heine Steinkopf

Se gjøremål under:

PROSESSLEDELSE  
Hvordan prosesslede god gjennomføring?