Enkel rapport

Før arbeidet avsluttes anbefales det å utforme en enkel rapport. Denne kan benyttes når neste utviklingsarbeid skal gjennomføres. Kort om hensikten med arbeidet, ønsket resultat, hvordan arbeidet ble gjennomført og funn etter evalueringen. Se forslag til mal her.

Veien videre

Når arbeidet er avsluttet bør «veien videre» beskrives og oppfølging sikres. Det må til for at arbeidet blir realisert og blir del av tjenestens daglige drift. Leder/ledelsen er ansvarlig for å sette struktur (rutine) for realisering og oppfølging av arbeidet. Ledelsen er også ansvarlig for oppfølging slik at forbedringer og videreutvikling skjer i tråd med tjenestens- og brukernes behov. Se forslag til mal her.

Se foreslåtte maler og eksempler