Evaluering av samarbeid

Ta utgangspunkt i samarbeidsavtalen og avklaring av roller og forventninger som ble beskrevet i Trinn 2-planlegging. Se i tillegg tilbake på underveis-evalueringene knyttet til samarbeidet. Trinn 3 gjennomføring.

En styrkebasert tilnærming til evaluering stiller spørsmål der man leter etter suksesser, hva vi verdsetter og hva deltakerne bidro med for å få dette til. 

Styrkebaserte spørsmål kan være: 

  • Hva fungerte best i samarbeidet?
  • Når var vi på vårt beste?
  • Når fikk vi til det ekstraordinære?
  • Hva gjorde at vi fikk dette til? 
  • Hva av dette vil dere ta med dere til et annet arbeid?
  • Hvilke ideer har dere til det videre samarbeidet?