Evaluering av resultat

Ta utgangspunkt i hva tjenesten ønsket som resultat for arbeidet – trinn 1 – Oppstart

Finn evalueringsområdene som viser om ønsket resultat er oppnådd og hvilken merverdi det har for tjenesten og brukerne.

Ønsket resultat kan være knyttet til:

 1. Endring av praksis.
 2. Endring av tjenestens innhold og utforming.
 3. Kvalitetsforbedring eller utvikling.
 4. Brukerinvolvering
 5. Å innfri nasjonale eller andre overordnede føringer…

Gjennom en styrkebasert tilnærming til evaluering vil man lete etter suksesser, samt endring- og videreutvikling av praksis eller tjenesteinnhold. Man vil da se hvilken merverdi dette har for brukerne.

Se gode prosessverktøy til dette.

   

   

   

   

   

   

  Prosessverktøy

  • Bla bla

  Maler og eksempler

  • Bla bla

  Andre verktøy

  • Her kommer linker.