Evaluering av resultat

Ta utgangspunkt i hva tjenesten ønsket som resultat for arbeidet – trinn 1 – Oppstart

Finn evalueringsområdene som viser om ønsket resultat er oppnådd og hvilken merverdi det har for tjenesten og brukerne.

Ønsket resultat kan være knyttet til:

  1. Endring av praksis.
  2. Endring av tjenestens innhold og utforming.
  3. Kvalitetsforbedring eller utvikling.
  4. Brukerinvolvering
  5. Å innfri nasjonale eller andre overordnede føringer…

Gjennom en styrkebasert tilnærming til evaluering vil man lete etter suksesser, samt endring- og videreutvikling av praksis eller tjenesteinnhold. Man vil da se hvilken merverdi dette har for brukerne.

Se gode prosessverktøy til dette.