Evaluering av prosess

Prosessevaluering gir mulighet til å samle erfaringer fra arbeidet. Ta utgangspunkt i underveisevalueringene som ble gjennomført i Trinn 3 – gjort, lært og lurt.

Evaluering av en prosess kan gi gode læringspunkter fra arbeidet, beskrive erfaringer og bruken av denne nettressursen. Erfaringene fra prosessen kan overføres til annet arbeid. En styrkebasert tilnærming til evaluering stiller spørsmål der man leter etter suksesser, hva vi verdsetter og hva deltakerne bidro med for å få dette til. 

Styrkebaserte spørsmål kan være: 

  • Hva fungerte best i prosessen?
  • Når var vi på vårt beste?
  • Når fikk vi til det ekstraordinære?
  • Hva gjorde at vi fikk dette til? Hva bidro du med?
  • Hva av dette vil dere gjøre mer av?
  • Hvilke andre ideer har dere til å gjøre det bedre? 

 

Se foreslåtte verktøy.