Trinn 4: Evaluering og avslutning

Ta utgangspunkt i hva tjenesten ønsket å evaluere. Dette ble beskrevet i trinn 1 – Oppstart og trinn 2 – planlegging.

Områdene som tjenesten ønsket å evaluere i forhold til ønsket resultat, prosessen og samarbeidet kan hentes frem og evalueres. Les mer om prosessledelse her.

Viser til KS: “Veileder i egenevaluering” 

Se gjøremål under:

PROSESSLEDELSE  
   Hvordan prosesslede god evaluering?