Godtjenestestøtte.no er en nettressurs som kan benyttes av medarbeidere ved kompetansesentrene RVTS Sør, KORUS Sør og RBUP Øst og Sør – Samarbeid Sør. 
Samarbeid Sør står bak utviklingen av nettressursen og ønsker at vi gjennom bruk av denne oppleves faglig samordnet og fremstår som gode prosessledere når vi samarbeider med tjenestene og andre i målgruppene våre.

 

«Vær en faglig sterk og bevisst prosessleder når du samarbeider med tjenestene.» 

Godtjenestestøtte består av fire trinn for gjennomføring av kvalitet- og utviklingsarbeid.

Nettressursen foreslår arbeidsformer for gjennomføring sammen med tjenestene. Den gir et utvalg av prosessverktøy, filmer, maler og eksempler knyttet til trinnene. Disse er ment å inspirere og kan tilpasses og brukes på tvers av de 4 trinnene. Hvordan man leder prosesser er sentralt for det resultatet en arbeidsprosess gir.

Prosessledelse handler om å lede mennesker mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet fra alle involverte. God prosessledelse skaper anerkjennende dialog og deltakelse slik at de involverte bruker sin kompetanse og ressurser til å skape felles resultater. Å stille gode spørsmål, undersøke individers og organisasjoners styrker og velge relevante verktøy er sentralt for å skape en god prosess.

Her kan du gå inn på de ulike trinnene:

Slik virker denne nettressursen:

  • En struktur som består av 4 trinn: Oppstart – Planlegging – Gjennomføring – Evaluering
  • Hvert trinn beskriver gjøremål, foreslår konkrete verktøy, samt gir maler, eksempler og tips for inspirasjon.
  • Gode prosessverktøy sikrer kvalitet i gjennomføringen av arbeidsprosessene.
  • I tekstene finnes lenker som gir ytterligere informasjon (les mer-funksjon).
  • Etter gjennomført trinn finnes en sjekkliste for å minne om viktige gjøremål i hvert trinn.

Se to filmer om nettressursen og prosessledelse: